AKTA PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT PDF

Akta Perlindungan Pemberi Maklumat [Akta ] ialah akta yang baru digubal bagi memperuntukkan perlindungan terhadap Pemberi Maklumat yang telah mendedahkan sesuatu kelakuan tidak wajar. Sebagai contoh,sekiranya seseorang Pemberi Maklumat itu mendedahkan kesalahan rasuah majikan atau rakan mereka sendiri di tempat kerjanya, maka beliau berhak untuk mendapatkan perlindungan di bawah akta ini. Apakah perlindungan yang diberikan kepada pemberi maklumat? Perlindungan yang diberikan merangkumi tiga perkara seperti berikut: perlindungan maklumat sulit.

Author:Daigor Zumuro
Country:Moldova, Republic of
Language:English (Spanish)
Genre:History
Published (Last):18 June 2007
Pages:345
PDF File Size:6.99 Mb
ePub File Size:2.7 Mb
ISBN:604-9-43795-453-1
Downloads:67001
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FaelabarOrang yang membuat pendedahan kelakuan tidak wajar kepada agensi penguatkuasaan sama ada secara lisan atau bertulis. Apa-apa kelakuan yang jika terbukti, menjadi suatu kesalahan tatatertib atau kesalahan jenayah. Siapakah Agensi Penguatkuasaan yang disebut di dalam akta ini? Mana-mana kementerian, jabatan atau agensi di peringkat persekutuan dan negeri yang mempunyai kuasa penyiasatan dan penguatkuasaan di bawah mana-mana undang-undang sedia ada.

Selain menggalakkan orang awam mendedahkan sebarang perbuatan rasuah dan salah laku, apakah lagi fungsi Akta ? Akta ini juga memperuntukkan perlindungan terhadap pemberi maklumat yang telah mendedahkan sesuatu kelakuan tidak wajar. Sebagai contoh,sekiranya pemberi maklumat itu mendedahkan kesalahan rasuah majikan atau rakan mereka sendiri di tempat kerjanya, maka beliau berhak untuk mendapatkan perlindungan di bawah akta ini.

Sekiranya anda mempunyai maklumat mengenai kelakuan tidak wajar mengenai majikan anda, kepada siapa atau bagaimana anda perlu melaporkan maklumat tersebut?

Bolehkah anda mendedahkan melalui e-mel, telefon atau surat? Untuk melindungi pemberi maklumat tersebut, pegawai yang diberi kuasa akan menghubungi pemberi maklumat untuk menghadiri temujanji supaya perlindungan di bawah akta ini dapat dilaksanakan.

Apakah bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemberi maklumat? Perlindungan maklumat sulit seperti maklumat mengenai identiti, pekerjaan, alamat kediaman, tempat pekerjaan dan lain-lain. Kekebalan daripada tindakan sivil atau jenayah yang cuba dikenakan terhadap pemberi maklumat. Sebagai contoh, seseorang pemberi maklumat, tidak boleh disaman atau didakwa oleh pihak yang telah didedahkan kelakuan tidak wajarnya; Perlindungan terhadap tindakan yang memudaratkan.

Sebagai contoh, seorang pemberi maklumat telah memberi maklumat mengenai perbuatan rasuah majikannya. Jika majikannya ingin mengambil tindakan balas seperti membuang kerja si pemberi maklumat itu, maka pemberi maklumat itu adalah dilindungi di bawah akta ini.

Bilakah pemberi maklumat akan dilindungi di bawah Akta ini? Pada saat pemberi maklumat mendedahkan kelakuan tidak wajar aduan , dia sudah menikmati perlindungan di bawah Akta ini.

Adakah pembatalan perlindungan yang diberikan boleh terjadi? Perlindungan ini akan kekal selama-lamanya kecuali dibatalkan di bawah seksyen 11 Akta ini. Anda merupakan pekerja swasta, adakah anda termaktub di bawah Akta ini? Akta ini terpakai dalam kepada mereka yang berada dalam sektor awam dan swasta. Semua badan, agensi dan jabatan di bawah Kerajaan Persekutuan, Kerajaan-Kerajaan Negeri, pihak berkuasa tempatan, badan berkanun dan badan swasta seperti syarikat adalah tertakluk kepada pemakaian Akta ini.

Dapatkan berita kami melalui emel anda Hantar.

CASA VIANELLO SIGLA PDF

SEPINTAS LALU MENGENAI AKTA PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT 2010

.

CISCO WS-C2960-48TC-S PDF

Akta Perlindungan Pemberi Maklumat (Akta 711)

.

Related Articles