CASIO AW-80 INSTRUKCJA OBSUGI PDF

MODU 3 Telenotatnik umoliwia zapis do 30 pozycji. Kada z nich moe zawiera nazw i numer telefonu. Dane te s automatycznie sortowane wg alfabetu. Zapisane dane mona przeglda na wywietlaczu. Pozycja z Telenotatnika zawiera swoj nazw i numer.

Author:Gokinos Bagrel
Country:Cape Verde
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):6 January 2018
Pages:410
PDF File Size:6.60 Mb
ePub File Size:8.82 Mb
ISBN:809-6-28574-242-2
Downloads:77450
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DomMODU 3 Telenotatnik umoliwia zapis do 30 pozycji. Kada z nich moe zawiera nazw i numer telefonu. Dane te s automatycznie sortowane wg alfabetu. Zapisane dane mona przeglda na wywietlaczu. Pozycja z Telenotatnika zawiera swoj nazw i numer. Wicej o kolejnoci sortowania danych w tabeli Lista znakw. Nacinicie przycisk C umoliwia wejcie do trybu Telenotatnika. Utworzenie nowej pozycji w TelenotatnikuEkran nowego zapisu 1.

Bdc w trybie Telenotatnika jednoczenie nacinij przycisk B i D, aby wej do ekranu nowego zapisu. Ekran nowego zapisu wyglda nastpujco , oznacza to e zapis tekstowy nie istnieje. Jeeli ekran nowego zapisu nie wywietla si oznacza to, e pami zegarka jest zapeniona. Aby zapisa nowy rekord wczeniej naley skasowa dowoln pozycj z pamici. Wcinij i przytrzymaj przycisk A, a do momentu migania kursora -. Oznacza to uruchomienie wprowadzania danych.

Uywajc przycisku D i B moesz zmienia znaki alfanumeryczne na danej pozycji kursora w polu nazwy. Znaki alfanumeryczne zmieniaj si wedug nastpujcej kolejnoci. Wcinij D Wcinij B W nazwie moesz wstawi spacj, symbole i numery i inne znaki. Wicej o rodzajach znakw w tabeli Lista znakw. Nacinicie przycisku C powoduje potwierdzenie wybranego znaku i przejcie w prawo do nastpnej pozycji kursora. Powtarzaj kroki 3 i 4, a do momentu wprowadzenia penej nazwy. Nazwa moe skada si z 8 znakw. Po wprowadzeniu nazwy wciskaj przycisk C, a do momentu przejcia kursora do pozycji pola numeru.

Kursor pozycji numeru jest krtszy od kursora nazwy. Pole nazwy umoliwia wprowadzenie 8 znakw, aby przej do pola numeru naley wcisn przycisk C osiem razy. W polu numeru moesz wpisa do 16 cyfr. Wciskanie przycisku C, a do momentu wyjcia kursora z 16 pozycji powoduje przeskoczenie do 1 pozycji kursora w polu nazwy.

Uywajc przycisku D i B moesz zmienia cyfry na danej pozycji kursora w polu numeru. Cyfry zmieniaj si wedug nastpujcej kolejnoci.

Wcinij D spacja Wcinij B 8. Nacinicie przycisku C powoduje potwierdzenie wybranej cyfry i przejcie w prawo do nastpnej pozycji kursora.

Powtarzaj kroki 7 i 8, a do momentu wprowadzenia pen ego Numer moe skada si z 16 znakw. Wcinicie przycisku A powoduje zapis danych i powrt do ekranu zapisu Telenotatnika bez kursora. Po wciniciu przycisku A nazwa zapisywanego rekordu miga przez okoo sekund. Oznacza to, e zapisywana pozycja jest sortowana. Pozycja nie zostanie zapisana, gdy w polu nazwy nie zostanie wprowadzony ani jeden znak.

Podczas przegldania zapisanych pozycji widoczne bd tylko ich nazwy. Wciskanie przycisku A powoduje cykliczne przeczanie pomidzy wywietlaniem pola nazwy lub pola numeru. Nazwa Numer Wcinij A Nazwa i numer pozycji przewijane s automatycznie z prawej do lewej, a separator [] jest wstawiony pomidzy ostatnim a pierwszym znakiem danej pozycji. Wcinicie przycisku D na ostatniej pozycji Telenotatnika powoduje przejcie do ekranu wprowadzania nowej pozycji.

Edycja zapisanej pozycji z Telenotatnika1. Bdc w trybie Telenotatnika przyciskiem D moesz przej do wybranej pozycji. Wcinij i przytrzymaj przycisk A, a kursor zacznie miga. Przyciskiem C przesuwa kursor do znaku, ktry chcesz zmieni.

Przyciskami B i D zmie znak. Wicej informacji o wprowadzaniu znakw w rozdziale Utworzenie nowej pozycji w Telenotatniku krok 3 dla wprowadzonej nazwy i krok 7 dla wprowadzonego numeru. Po wprowadzonych zmianach wcinij przycisk A, aby je zapisa i powrci do ekranu nagrywania Telenotatnika.

Kasowanie pozycji Telenotatnika1. Jednoczesne wcinicie przycisku B i D kasuje zapisan pozycj. Wywietlany wskanik CLR oznacza rozpoczcie procesu kasowania pozycji. Po skasowaniu pozycji kursor wywietlacza jest na pozycji wprowadzania nowych danych. Wprowad dane lub wcinij przycisk A, aby powrci do ekranu zapisu Telenotatnika. Nacinicie przycisku C powoduje przejcie do trybu World Time. Wszystkie operacje w tym dziale odbywaj si w trybie World Time.

Czasy ustawiony w trybie Timekeeping i w trybie World Time s niezalene od siebie, dlatego naley ustawi je odrbnie. Zegarek ten zapisane ma kody miast. Kady z nich reprezentuje czas i stref, w ktrej dane miasto si znajduje. Kod miasta Godzina aktualnie wybranego kodu miasta Gdy zmieni si ustawienia czasu dla ktregokolwiek z miast w trybie World Time, to ustawienia te automatycznie zmieni wszystkie czasy miast z innych stref.

Jeeli Twoja lokalizacja nie wystpuje w zapisanych kodach miast, to wybierz to miasto z listy, ktre jest z Twojej strefy czasowej. Wicej o kodach w tabeli Kody miast. W trybie World Time naciskajc przycisk D mona przeglda list kodw miast. Wcinij i przytrzymaj przycisk A, a do Recommended.

CON LOS OJOS ABIERTOS MARGUERITE YOURCENAR PDF

PDF Windows

Kagasida If your location is not included in the. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to ae others. Our individual lives cannot, generally, be works of art unless the social order is also. I believe that you need to publish more on this topic, iit might not be a taboo matter but usually people do not discuss such topics. Suspension is what connects your vehicle to its wheels and provides a smooth, safe ride over uneven streets. Bicker conduces to collaboration As long as between division comparing and howard cry each other board it is to build go up in affable foundation, so this means them to still yearn for a victory, at the same time adumbrative also they obusgi seeking coexistence and the way that win a ball. How i wish it could be someday in the future twenty years or it could happen after i have already died.

GILSON DISTRIMAN PDF

Casio Zegarki instrukcje u┼╝ytkownika do pobrania za darmo

Sarah is an intuitive empath and spiritual life coach working with individuals in private practice in the UK. It exposes their luring techniques, when such individuals seem to be perfect and adapt to your ideals. Separate different tags with a comma. Want to Read Currently Reading Read. This site uses cookies. No eBook available Amazon. Dark Souls looks inside strdwick minds of psychopaths and narcissists as well as the minds and emotional traits of the people that tend to be their victims, people who have oodles of empathy, tolerance and compassion but sadly have darj self-esteem issues themselves.

ATHANAIKKUM AASAIPADU PDF

instrukcja obslugi casio edifice

Kada z nich moe zawiera nazw i numer telefonu. Dane te s automatycznie sortowane wg alfabetu. Zapisane dane mona przeglda na wywietlaczu. Pozycja z Telenotatnika zawiera swoj nazw i numer.

Related Articles