CATAN SPELREGELS PDF

Van handelstransacties[ bewerken brontekst bewerken ] Onderling handelen Alleen de speler die aan de beurt is mag grondstoffenkaarten ruilen met andere spelers. Iedereen mag de onderhandelingen om tot een ruil te komen beginnen, zolang de speler die aan de beurt is, betrokken is bij de ruil. Hoeveel kaarten er geruild worden tegen elkaar wordt bepaald door de twee ruilende spelers. Ruilen tegen nul grondstoffen is niet toegestaan. Voor de andere grondstoftypen geldt de of regel. Een haven mag niet gebruikt worden in dezelfde beurt waarin het havendorp is gebouwd.

Author:Dogore Megar
Country:Comoros
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):18 July 2013
Pages:147
PDF File Size:14.8 Mb
ePub File Size:7.54 Mb
ISBN:793-8-25965-615-1
Downloads:6838
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:BragisVan handelstransacties[ bewerken brontekst bewerken ] Onderling handelen Alleen de speler die aan de beurt is mag grondstoffenkaarten ruilen met andere spelers. Iedereen mag de onderhandelingen om tot een ruil te komen beginnen, zolang de speler die aan de beurt is, betrokken is bij de ruil. Hoeveel kaarten er geruild worden tegen elkaar wordt bepaald door de twee ruilende spelers. Ruilen tegen nul grondstoffen is niet toegestaan. Voor de andere grondstoftypen geldt de of regel. Een haven mag niet gebruikt worden in dezelfde beurt waarin het havendorp is gebouwd.

Door stelen en de struikrover[ bewerken brontekst bewerken ] Aan het begin van het spel staat er een zwarte struikroverfiguur op de woestijntegel. Wanneer er zeven wordt gegooid moet de speler die aan de beurt is de struikrover verplaatsen. De speler moet dan, als dat tenminste mogelijk is, van een van de spelers die een dorp of een stad heeft aan de tegel waar de struikrover naartoe verplaatst is een grondstof stelen.

Deze regel geldt ook als een speler die aan de beurt is een ridderkaart uitspeelt. Ook dan moet deze speler de struikrover verplaatsen en indien mogelijk een grondstof stelen. De tegel met de struikrover levert geen grondstoffen op zolang hij daarop staat. De struikrover heeft geen invloed op de werking van havens. Afleggen wanneer 7 is gegooid[ bewerken brontekst bewerken ] Wanneer een zeven wordt gegooid in een spel voor spelers, moeten degenen die meer dan 7 grondstoffen op handen hebben de helft afgerond naar beneden teruggeven aan de bank.

Bij deze variant geldt de regel van het afleggen van de helft van de grondstofkaarten af te leggen pas bij 10 kaarten of meer. Spelervolgorde[ bewerken brontekst bewerken ] Aan het begin van het spel gooit elke speler met de dobbelstenen. De speler die het hoogst heeft gegooid is als eerste aan de beurt.

Daarna volgen de andere spelers op volgorde van zitplaats, met de klok mee. Analyse van de statistische gegevens van een groot aantal gespeelde potten Catan heeft aangetoond dat de winstpercentages opgedeeld naar startpositie, maximaal 2 procentpunten verschillen van het totale winstpercentage. Met andere woorden: het spel is zeer evenwichtig, zodat in ieder spel elke speler grofweg dezelfde kans heeft om te winnen, onafhankelijk van startpositie.

Het kan wel zijn dat een bepaalde speler bijvoorbeeld vaker wint als hij als eerste een dorp mag plaatsen dan wanneer hij als derde aan de beurt is; dit verschilt per speelstijl. Bouwregels[ bewerken brontekst bewerken ] Wanneer het bord klaar op tafel ligt, ligt er tussen elke twee tegels een pad.

Straten mogen alleen op deze paden geplaatst worden, behalve op een pad tussen twee zeetegels. Op dezelfde manier mogen schepen geplaatst worden, behalve op een pad tussen twee landtegels en alleen op andere kaarten zie de lijst onder 1 dan de standaardkaarten.

Driesprongen zijn daar waar drie tegels bij elkaar komen. Dorpen en steden mogen alleen op deze driesprongen worden gebouwd. Aangezien er aan elke driesprong drie tegels grenzen, spreidt de invloed van een dorp of stad zich uit over elk van deze tegels. Deze regel staat bekend als de afstandsregel. Om iets te kunnen bouwen op het eiland Catan, moet een speler bepaalde bouwkosten betalen.

Startopstelling[ bewerken brontekst bewerken ] Aan het begin van het spel mag iedere speler twee dorpen plaatsen. Beide dorpen mogen op een willekeurige driesprong geplaatst worden, rekening houdend met de afstandsregel.

Aan beide dorpen mag een straat op het land of een schip op zee geplaatst worden. Elke speler krijgt voor het laatst geplaatste dorp maximaal drie grondstoffen, de eerste oogst van de drie tegels die aan dit dorp grenzen. Veel spelers vinden het handig om hun tweede dorp zo te kiezen dat ze aan het begin van het spel een straat in handen hebben klei en hout , een ontwikkelingskaart graan, erts en wol of het merendeel van een stad twee ertsen en een graan. De acties binnen een beurt[ bewerken brontekst bewerken ] Elke spelerbeurt bestaat uit de volgende mogelijke acties.

Deze acties kunnen alleen in de hier gegeven volgorde worden uitgevoerd. Een ontwikkelingskaart uitspelen. Straten[ bewerken brontekst bewerken ] Het bouwen van een straat kost een hout en een klei.

Straten die gebouwd worden na de startopstelling moeten altijd aan bestaande straten of dorpen van de eigen kleur worden gelegd. Er mag niet over een dorp of stad van een tegenstander gebouwd worden. Ze mogen niet worden verplaatst of teruggenomen op hand. Elke speler heeft 15 straten tot zijn beschikking.

Als deze allemaal zijn opgebruikt, is er geen manier om aan nieuwe te komen. Schepen[ bewerken brontekst bewerken ] Inbegrepen bij Zeevaarders.

Een schip kost een hout en een wol. Schepen mogen alleen gebouwd worden aan bestaande schepen of dorpen van de eigen kleur. Om aan een schip een straat te bouwen of omgekeerd, moet er altijd een eigen dorp tussen staan. Net als bij straten mag niemand schepen bouwen over een dorp of stad van een tegenstander. Een keer per beurt mag de speler die aan de beurt is het laatste schip van een open rij schepen dat wil zeggen, zonder dorp aan het einde verplaatsen, naar iedere andere plek waar hij volgens de regels een nieuw schip zou mogen bouwen.

Op kaarten die met de uitbreiding Zeevaarders gebouwd worden alle behalve de standaard kaarten , heeft een speler 15 schepen tot zijn beschikking. Ook hier geldt: op is op. Dorpen[ bewerken brontekst bewerken ] Een dorp kost een hout, een graan, een klei en een wol. Dorpen mogen alleen worden gebouwd aan de straten en schepen van dezelfde speler. Een nieuw dorp kan uitbreiding betekenen van het aantal landtegels waaraan de speler woont, en van het aantal getalfiches dat opbrengsten oplevert.

Bij het bouwen van een dorp moet altijd rekening worden gehouden met de afstandsregel. Elke speler heeft vijf dorpen tot zijn beschikking. Als een speler ze allemaal op het bord heeft staan, kan hij alleen een nieuw dorp bouwen als hij eerst een van zijn bestaande dorpen omzet in een stad.

Steden[ bewerken brontekst bewerken ] Een stad kost twee graan en drie erts. Spelers mogen alleen van een bestaand dorp een stad maken. Een dorp wordt opgewaardeerd tot een stad, net zoals bij Monopoly de spelers een huis kunnen opwaarderen tot een hotel. Vaak biedt het bouwen van een stad op een goede driesprong de beste mogelijkheid om de productie van grondstoffen te vergroten.

In een beurt zijn er geen limieten aan het bouwen en het opwaarderen van dorpen tot steden. Iedere speler heeft vier steden tot zijn beschikking. Ontwikkelingskaarten[ bewerken brontekst bewerken ] Een ontwikkelingskaart kost een graan, een erts en een wol. Een ontwikkelingskaart die geen overwinningspunt is, mag op elk moment in de eigen beurt worden uitgespeeld, in de eerste beurt volgend op het moment van aankoop.

Aan het begin van een spel voor 3 of 4 personen bestaat de stapel van 25 ontwikkelingskaarten uit: 14 x ridder, 5 x overwinningspunt, 2 x monopolie, 2 x stratenbouw en 2 x uitvinding. Met 5 of 6 spelers zijn er 34 ontwikkelingskaarten: 20 x ridder, 5 x overwinningspunt, 3 x monopolie, 3 x stratenbouw en 3 x uitvinding.

Elke ontwikkelingskaart kan een keer worden uitgespeeld en wordt daarna open op tafel gelegd. Uitgespeelde ontwikkelingskaarten gaan dus niet terug naar de bank. Als er geen ontwikkelingskaarten meer in de bank zijn, gaat het spel gewoon door, er kunnen alleen geen kaarten meer gekocht worden. Een ontwikkelingskaart mag nooit verhandeld worden. De kaart is twee overwinningspunten waard.

Wanneer een andere speler een ridder uitspeelt en daardoor een grotere riddermacht krijgt dan degene die de kaart in zijn bezit heeft, krijgt deze onmiddellijk de kaart en de bijbehorende twee punten. Let op: de kaart blijft dus in het bezit van de eerste speler als een andere evenveel ridders heeft uitgespeeld.

De speler die deze dus eerst had raakt ze weer kwijt. Wanneer tijdens het spel een andere speler een langere route bouwt dan de bezitter van de kaart, neemt hij onmiddellijk de langste handelsroute en de bijbehorende twee punten over.

Let op: de kaart blijft dus in het bezit van de eerste speler als een ander een even lange handelsroute heeft gebouwd. De handelsroute kan verbroken worden als een andere speler een dorp in deze route bouwt. Indien de langste handelsroute verbroken wordt, kan het gebeuren dat de speler die de kaart nu in handen krijgt 10 of meer overwinningspunten heeft. Iemand kan echter alleen in de eigen beurt winnen. Als een andere speler eerder 10 overwinningspunten of meer haalt is deze de winnaar van het spel.

Wanneer tijdens het spel een andere speler meer havenpunten heeft dan de bezitter van de kaart, neemt hij onmiddellijk de havenmeester en de bijbehorende twee punten over.

DEALER MCDOPE PDF

Speluitleg

In werd het handelsspel in het zonnetje gezet en won het de prijs voor Speelgoed van het Jaar. Het succes is voornamelijk te danken aan de interactie tussen de spelers, de geluksfactor en het feit dat ook een tactisch inzicht een groot verschil kan maken. Elke speler start het spel met twee dorpen in zijn bezit. Deze dorpen beschikken over heuvels, bossen, akkers en ga zo maar even door. Door met de dobbelstenen te gooien zal bekend worden welke grondstoffen de spelers mogen ontvangen. Vervolgens kan er gehandeld worden tussen de medespelers of met de bank. Het is ook mogelijk om de ontwikkelingskaarten aan te schaffen, die zijn nodig om acties te kunnen doen op jouw grondgebied.

HOMER ODISEJA 1 19 21 PJEVANJE PDF

CATAN Universe

.

TDA6107 PDF

Spelregels

.

AASTRA 390 MANUAL PDF

Kolonisten van Catan Spelregels

.

Related Articles