HYPOTHYROIDIE CONGENITALE PDF

If the fetal thyroid hormone deficiency is severe because of complete absence athyreosis of the gland, physical features may include a larger anterior fontanel , persistence of a posterior fontanel, an umbilical hernia , and a large tongue macroglossia. In the era before newborn screening, less than half of cases of severe hypothyroidism were recognized in the first month of life. As the months proceeded, these babies would grow poorly and be delayed in their development. By several years of age, they would display the recognizable facial and body features of cretinism. Persistence of severe, untreated hypothyroidism resulted in severe mental impairment, with an IQ below 80 in the majority. Most of these children eventually ended up in institutional care.

Author:Malakasa Shakanris
Country:Costa Rica
Language:English (Spanish)
Genre:Love
Published (Last):5 July 2008
Pages:180
PDF File Size:5.87 Mb
ePub File Size:3.29 Mb
ISBN:626-6-76080-665-5
Downloads:37886
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ShanrisDe schildklier is een klein orgaan dat voor in de hals zit. Soms is de oorzaak een verandering in het DNA. Dan is de aandoening erfelijk. CHT kan ook ontstaan door invloeden vanuit de omgeving tijdens de zwangerschap of rond de geboorte. Maar als er geen schildklier is, is CHT meestal blijvend.

Diagnose De diagnose wordt gesteld op de hoeveelheid TSH op gedroogd bloed. Dit gebeurt door de bepaling van de hoeveelheid hormoon aanwezig. Deze diagnosis zal bevestigd worden door bepaling van dit en andere hormonen in het bloed alsook echografie van de schildklier.

Verloop van de ziekte Deze kinderen maken onvoldoende schildklierhormoon aan. Vanaf het derde zwangerschapstrimester tot het einde van het 2de levensjaar zorgt het schildklierhormoon voor de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel en de groei van het kind. De meest voorkomende vorm is een aanlegstoornis van de schildklier.

De schildklier hoort schildklierhormonen aan te maken. Maar bij CHT gebeurt dit te weinig of helemaal niet. Daardoor kan een baby niet goed groeien en zich lichamelijk niet goed ontwikkelen. Als het tekort aan schildklierhormonen langere tijd duurt, kunnen de hersenen kunnen zich niet goed ontwikkelen.

Hierdoor kan een verstandelijke en motorische achterstand ontstaan. Door CHT kunnen voedingsproblemen ontstaan en het kind kan een slome indruk maken en weinig huilen. Het kan moeite hebben met op temperatuur blijven en een moeizame ontlasting hebben. De ontwikkeling van kinderen met CHT is vaak beter als de behandeling zo snel mogelijk na de geboorte begint. Vroegtijdige behandeling voorkomt achterstand en dwerggroei. Onbehandeld of laattijdig behandeld leidt tot irreversibele motorische en mentale handicap.

Behandeling De medicijnen bestaan uit poeders en later tabletten met schildklierhormoon. Uw kind moet ze iedere dag, zijn leven lang innemen. Het is heel belangrijk dat jouw kind trouw zijn medicijnen gebruikt. Gebeurt dit niet, dan krijgt jouw kind op den duur hersenbeschadiging. Maar neemt hij iedere dag zijn medicijnen in dan is zijn ontwikkeling normaal.

U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor controle. De arts kijkt of jouw kind nog genoeg medicijnen krijgt. Kinderen in de groei hebben vaak meer medicijnen nodig.

COELHO UNDICI MINUTI PDF

Test de Guthrie

CHT komt in Nederland voor bij 1 op de ruim kinderen. Sinds wordt in Nederland bij pasgeborenen op deze afwijking gescreend door middel van de hielprik , omdat bij vroege ontdekking en behandeling de prognose zeer goed is. Bij deze hielprik stelt men een zeer laag thyroxine-gehalte in het bloed vast. Dit schildklierhormoon heeft een functie bij de groei en de stofwisseling.

CADWALLADER ANALYSIS OF TONAL MUSIC PDF

Congenitale hypothyreoïdie

.

GUERNICA ARRABAL PDF

Hypothyroïdie : symptômes, causes, diagnostic et traitement

.

Related Articles